Pályázati támogatás I.

A projekt megnevezése: Nevelési, oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása
A projekt azonosítószáma: TÁMOP3.2.11./10/-1/2010-0257
A projekttámogatás összege:

uszt_logo
uszt_infoblokk

A projekt célja, célcsoportja:
A projektben 12 iskola és 1 óvoda szerepel. Az iskolák közül is 1 kifejezetten hátrányos helyzetű diákokkal. A célunk, hogy megszerettessük a színházat, hogy értő, színház kedvelő felnőtteket neveljünk. Fontos a programban a gyerekek világához való egyértelmű kapcsolódás, amelyben a foglalkozások teret engednek a gyerekeknek a játékhoz is. Nagyon fontos cél a tehetséges tanulók fejlesztése, segítése, a programban a gyermekek a művészetek megismerésével nyitottabbá válnak, kreatívabbakká, gondolkodásmódjuk kitágul, a színház közeli informális képzés megismerteti a múlt értékeit, segít azok továbbélésében, a hagyománytisztelet kialakulásában úgy, hogy életre szóló szellemi, lelki gazdagságot nyújt. A projekt hozzájárul a gyermekek problémafelismerő- és megoldóképességének fejlesztéséhez, az alkalmazott megoldások eszközként szolgálnak a személyiségfejlesztés számára. A projekt keretében kínált program gazdagítja a diákok érzelmi életét, formálja gondolkodásukat, valamint változatos és tartalmas időtöltést kínál a szabadidő eltöltésére.

A projekt tartalmi elemei:

  • Havi egy szakkör: Rendhagyó irodalomóra, drámajátékok személyiségfejlesztő célzattal.
  • Heti szakkör: Drámapedagógiai foglalkozás, önismeret, helyem a világban, helyzetgyakorlatokon és jeleneteken keresztül az önismeret fejlesztése a cél, a színházi alapismeretek elsajátítása, mint beszédtechnika, szituációs gyakorlatok, színpadi mozgás, a kultúrára való igény kialakítása.
  • Versenyek, vetélkedők: Felkészítés aktuális versmondó versenyekre, szöveg elemzés.
  • Témanap, témahét: Művészeti események, nyílt napok szervezése, kulturális sokszínűség bemutatása, előadások, táncházak, sportvetélkedők szervezése.
  • Tehetséggondozás: Saját színdarab létrehozása, a mindennapi élet problémáinak feldolgozásával, a diákok közvetlen közreműködésével, például egy saját drog prevenciós előadás létrehozása.

A projekt helyszínei:
A Projektben hét intézmény szerepel, közülük három szegeden, négy vidéken, egy óvodánk van Deszken, a Csicsergő óvoda, és egy hátrányos helyzetű iskolánk a Sólyom utcai Általános Iskola. Egy gimnáziumunk az Eötvös József Gimnázium. Általános Iskola a Szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola Szegeden, Szatymazon a Szatymazi Általános Iskola és Sándorfalva Pallavicini Sándor Általános Iskola.

Visszajelzések

Pinceszínház a 3.b-ben
November 16-án a Pinceszínház művészei tartottak olvasás órát a 3.b osztályban. A gyerekek nagy izgalommal várták őket, hiszen volt aki már látta az előadásaikat, így a Lúdas Matyit is, ami az óránk témája volt.

Először légzőgyakorlatok következtek, majd beszédművelés, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Felelevenítették a mesét, melynek többféle változata létezik, mi a népmesét olvastuk. Csoportokban versenyeztek a gyerekek, de nagyon ügyesen fej-fej mellett haladtak, kiderült nagyon jól ismerik a történetet. Ezután szituációs játékok következtek, melyben a két színész is részt vett. Így óra végére teljesen oldott volt a hangulat, és nagyon boldogok voltak a gyerekek. Elbúcsúztunk, abban a reményben, hogy találkozunk még, vagy az osztályban, vagy egy előadáson!

Örülünk, hogy egy ilyen élvezetes órán vehettünk részt!

Köszönettel az osztály nevében:

Csicsainé Csernák Brigitta
tanító

Képek a foglalkozásról »

Záró értékelő koncepció

Előzmény:
Színházunk 2010-ben beadott pályázata, mely a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0257 azonosító számú pályázata volt, 2011-ben nyert, melyet 7 oktatási intézménnyel együttműködve, a tanórákon kívüli nevelést, oktatást célozta meg. A drámapedagógiát és a különböző művészeti ágak megismerését használtuk fel arra célra, hogy a gyermekek, minél jobban élvezzék óráinkat, minél jobban megnyíljanak előttünk.

A tanév:
Az elmúlt egy év, melyet a támogatás jóvoltából a gyerekekkel tudtunk eltölteni, rengeteg élményt adott. Az eltöltött idő mindannyiunk számára fantasztikus és tanulságos volt.

7 oktatási intézményünk volt, melyek közt óvoda is és gimnázium is volt, sőt hátrányos helyzetű iskola, ami nekünk is külön kihívást jelentett. Rengeteg játék, nevetés — és volt mikor sírás jellemezte az elmúlt évünket.

A drámajáték olyan játék-tevékenység, amely a kommunikációt, a társas kapcsolatteremtést, probléma feldolgozást segíti. Volt bizony, mikor személyes problémák is napvilágot láttak, és volt mikor egymás megértésén kellett segítenünk. A dráma fejleszti a személyiséget, önbizalmat. Hozzájárul a helyes énkép kialakulásához, a stresszhelyzetek megfelelő kezeléséhez.
A zene, a mese, a kézművesség, a mozgás és a drámajáték nagy hatással lehet az ember fejlődésére, és összekovácsolja a közösségeket. Az alkotás, az önkifejezés felszabadít, és segíti a sebek begyógyulását, a vágyak kiélését vagy a meglévő képességek továbbalakulását. „A mesélés számos irányból támogatja a gyermekek kognitív és érzelmi fejlődését – mondja dr. Futó Judit gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus. – Kérdezésre ösztönözheti őket, a válaszokon keresztül pedig a világról való tudásuk is növekszik. Egy-egy történet végighallgatása nyugalmat és koncentrációt igényel, ami a gyermekek aktív figyelmi kapacitását is növeli. Gyakran előfordul, hogy újra és újra ugyanazt a mesét követelik. Feltételezhetjük, hogy ilyenkor aktuálisan fontos témát, esetleg lelki problémát érint náluk. Ismételt meghallgatása oldja bennük az adott kérdéskör által okozott feszültséget.”

Összegzés:
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy egy nagyon színvonalas és értékes évet zártunk. Rengeteg gyermeket ismertünk meg, és rengeteg sorsot. Sok gyermeket tereltünk a számára megfelelő útra, mert tehetséges, csak a családi háttere volt alkalmatlan, hogy ezt észrevegye. Reméljük, tevékenységünk örök nyomot hagy ezekben a gyermekekben, és megmutattunk nekik egy olyan irányt, mely segíti őket a felnőtté válásban, az identitásukban, és a helyes értékrend kialakításában.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail