Steve Savanya: Felbontatlan levél

Steve Savanya kanadai magyar író, költő. Saját önálló esttel már lépett fel a Szegedi Pinceszínházban Szegedi kötelékű, hiszen itt született. A Kanadai Magyar Diaszpóra együttműködésével, és támogatásával hozzuk létre első színdarabját, melyet Kanadában is fogunk játszani.

A darab két (fő)szereplője Martin Lovejoy festőművész és Dr. Ruth Noble pszichiáter orvosnő.

Martin eddigi élete során megélt élmények, behatások, csalódások és konfliktusok hatására, sajátos énképet fejlesztett ki magában, ami zárkózottá, negatív önértékeléstől gyötrődővé, sérülékennyé, következésképpen magányossá, szeretethiányossá tette.

Ezt a belső káoszt pattanásig feszítette egy rejtélyes, cím és feladó nélküli levél megjelenése. Vajon ki írhatta? Ki küld címzett és feladó nélküli levelet manapság? Ezen tépelődve Martin legsötétebb félelmei tódulnak a felszínre rég beágyazódott sebeket feltépve.

Kínzó a kérdés: ki írta és miért? Talán a rákban meghalt öreg hippi apja, a szeretőjével megszökött felesége, vagy esetleg a volt barátnőjének kislánya, netán az a szélhámos csaló írta, akit ő a legjobb barátjának hitt?

Dr. Noble minden higgadt, racionális orvosi bátorítása ellenére, Martin az elviselhetetlen erejű üzenettől tartva, rögeszmés makacssággal utasítja el a levél elolvasását. Nem érez magában kellő bátorságot, hogy évek múltán ismét szembe nézzen az őt érzelmi bezártságban tartó démonjaival.

Életébe valamiféle viszonylagos önigazolást, “vékony jég” rendet a festészetbe menekülés hozott. Ennek a virtuális, önámító örömforrásnak hódolva próbálta elkendőzni önmaga előtt élete kiábrándító, bénítóan dermesztő kudarcsorozatát, aminek, úgy érzi, önhibáján kívül áldozatává vált. Minden és mindenki összeesküdött ellene!

Dr. Ruth érett, professzionális higgadtságot sugárzó, segítő célzatú rávezető kérdéseire maró gúnnyal válaszolgatva, cinikus kétségbeeséssel próbálja igazolni saját áldozat mivoltát, tehetetlen kiszolgáltatottságát, miközben visszatérő refrénként az életéből hiányzó szeretetről siránkozik.

Már-már úgy tűnik, hogy Dr. Noble és Martin két találkozása, a sérelmek kibeszélése, mégiscsak hoz valamiféle valódi megkönnyebbülést, de megérkezik egy újabb címzett és feladó nélküli levél.

Hogy ez most most honnét és kitől jött, erre a mindvégig nyitva maradt kérdésre az utolsó néhány perc adja meg a választ.

Szereplők:

Festőművész: Nagyhegyesi Zoltán

Pszichiáter: Büky Beáta

Rendező: Varga Bálint

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail