Pályázati támogatás II.

A projekt megnevezése: Nevelési-Oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0187
A projekttámogatás összege: 27 920 000 Ft

új széchenyi terv logó
magyarország megújul

A projekt célja, célcsoportja:
A projektben 12 iskola és 1 óvoda szerepel. Az iskolák közül is 1 kifejezetten hátrányos helyzetű diákokkal. A célunk, hogy megszerettessük a színházat, hogy értő, színház kedvelő felnőtteket neveljünk. Fontos a programban a gyerekek világához való egyértelmű kapcsolódás, amelyben a foglalkozások teret engednek a gyerekeknek a játékhoz is. Nagyon fontos cél a tehetséges tanulók fejlesztése, segítése, a programban a gyermekek a művészetek megismerésével nyitottabbá válnak, kreatívabbakká, gondolkodásmódjuk kitágul, a színház közeli informális képzés megismerteti a múlt értékeit, segít azok továbbélésében, a hagyománytisztelet kialakulásában úgy, hogy életre szóló szellemi, lelki gazdagságot nyújt. A projekt hozzájárul a gyermekek problémafelismerő- és megoldóképességének fejlesztéséhez, az alkalmazott megoldások eszközként szolgálnak a személyiségfejlesztés számára. A projekt keretében kínált program gazdagítja a diákok érzelmi életét, formálja gondolkodásukat, valamint változatos és tartalmas időtöltést kínál a szabadidő eltöltésére.

A projekt tartalmi elemei:

  • Havi egy szakkör: Rendhagyó irodalomóra, drámajátékok személyiségfejlesztő célzattal.
  • Heti szakkör: Drámapedagógiai foglalkozás, önismeret, helyem a világban, helyzetgyakorlatokon és jeleneteken keresztül az önismeret fejlesztése a cél, a színházi alapismeretek elsajátítása, mint beszédtechnika, szituációs gyakorlatok, színpadi mozgás, a kultúrára való igény kialakítása.
  • Versenyek, vetélkedők: Felkészítés aktuális versmondó versenyekre, szöveg elemzés.
  • Témanap, témahét: Művészeti események, nyílt napok szervezése, kulturális sokszínűség bemutatása, előadások, táncházak, sportvetélkedők szervezése.

A projekt helyszínei:
Szegedi és Szeged-kistérségi általános iskolák, valamint egy óvoda Deszken, a Móra Ferenc Csicsergő óvoda. Egy hátrányos helyzetű iskola a Bárczi Gusztáv (volt Sólyom utcai) Általános Iskola, valamint egy gimnázium az Eötvös József Gimnázium.
Általános iskolák: Szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola Szeged, SZTE-Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola Szeged, Szatymazi Általános Iskola, Sándorfalva Pallavicini Sándor Általános Iskola, Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola, Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola és Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola.

Záró értékelő koncepció

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül Nevelési-Oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0187 azonosító számú pályázatunk augusztus 31.-ével lezárult.

Színházunk 2012/13 tanévre nyert pályázata, mely a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0187 azonosító számú pályázata volt, melyet 12oktatási intézménnyel együttműködve, a tanórákon kívüli nevelést, oktatást célozta meg. A drámapedagógiát és a különböző művészeti ágak megismerését használtuk fel arra célra, hogy a gyermekek, minél jobban élvezzék óráinkat, minél jobban megnyíljanak előttünk.

A projektben 12 iskola és 1 óvoda szerepel. Az iskolák közül is 1 kifejezetten hátrányos helyzetű diákokkal. A célunk, hogy megszerettessük a színházat, hogy értő, színház kedvelő felnőtteket neveljünk. Fontos a programban a gyerekek világához való egyértelmű kapcsolódás, amelyben a foglalkozások teret engednek a gyerekeknek a játékhoz is. Nagyon fontos cél a tehetséges tanulók fejlesztése, segítése, a programban a gyermekek a művészetek megismerésével nyitottabbá válnak, kreatívabbakká, gondolkodásmódjuk kitágul, a színház közeli informális képzés megismerteti a múlt értékeit, segít azok továbbélésében, a hagyománytisztelet kialakulásában úgy, hogy életre szóló szellemi, lelki gazdagságot nyújt. A projekt hozzájárul a gyermekek problémafelismerő- és megoldó képességének fejlesztéséhez, az alkalmazott megoldások eszközként szolgálnak a személyiségfejlesztés számára. A projekt keretében kínált program gazdagítja a diákok érzelmi életét, formálja gondolkodásukat, valamint változatos és tartalmas időtöltést kínál a szabadidő eltöltésére.

Az elmúlt egy év, melyet a támogatás jóvoltából a gyerekekkel tudtunk eltölteni, rengeteg élményt adott. Az eltöltött idő mindannyiunk számára fantasztikus és tanulságos volt. 12  oktatási intézményünk volt, melyek közt óvoda is és gimnázium is volt, sőt hátrányos helyzetű iskola, ami nekünk is külön kihívást jelentett. Rengeteg játék, nevetés — és volt mikor sírás jellemezte az elmúlt évünket.

Összegzés:
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy egy nagyon színvonalas és értékes évet zártunk. Rengeteg gyermeket ismertünk meg, és rengeteg sorsot. Sok gyermeket tereltünk a számára megfelelő útra, mert tehetséges, csak a családi háttere volt alkalmatlan, hogy ezt észrevegye. Reméljük, tevékenységünk örök nyomot hagy ezekben a gyermekekben, és megmutattunk nekik egy olyan irányt, mely segíti őket a felnőtté válásban, az identitásukban, és a helyes értékrend kialakításában.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail